V etap: Tuligowy - Jarosław

Niedzielne pielgrzymowanie rozpoczniemy 3 czerwca Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej w Tuligłowach o godz. 7:00

Udział w pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność. Prosimy o zgłaszanie się na e-mail: bractwo.przeworsk@gmail.com