Pielgrzymowanie Lwowską Drogą św. Jakuba

W dniach 31 marca – 2 kwietnia odbyło się Niedzielne Pielgrzymowanie Lwowską Drogą św. Jakuba Via Regia „z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i przemiany”. Uczestniczyła w nim 21-osobowa grupa z Podkarpacia m.in. z Bractwa św. Jakuba Apostoła z Przeworska, harcerze ZHR z Przeworska, pielgrzymi z Tych i Gniezna. W pielgrzymowaniu wzięła udział 55 pielgrzymów z Krakowa i Więcławic Starych. Organizatorem pielgrzymki było Bractwo św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku oraz Lwowskie Bractwo św. Jakuba.

Grupa z Podkarpacia wyjechała busem z Przeworska do Lwowa, przez przejście graniczne w Medyce. We Lwowie naszym przewodnikiem była druhna Ola z ZHPpgk. Po zwiedzeniu zabytkowej części Lwowa udaliśmy się na Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie przy grobie nieznanego żołnierza zapaliliśmy znicz, po czym wysłuchaliśmy pani Oli, która opowiadała nam o najmłodszych obrońcach Lwowa. Kolejno harcerze zebrali się pod grobem nieznanego żołnierza gdzie został nadany mundur druhowi Radosławowi Uliszak. Pod koniec dnia udaliśmy się do opery lwowskiej, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć balet.

W sobotę tj. 1 kwietnia rozpoczęliśmy drugi dzień pielgrzymowania Lwowską Drogą św. Jakuba. Nasz dzień rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w katedrze łacińskiej, po czym udaliśmy się do miejscowości Zimna Woda. Stamtąd wyruszyliśmy w trasę która liczyła ok. 25 km. Szlak poprowadzony był przez wsie, lasy a nawet miejsca w których przez długi czas próżno było szukać zabudowań. Od czasu wyruszenia z Zimnej Wody do czasu dotarcia do Gródka Jagiellońskiego pogoda była świetna. Z Gródka pojechaliśmy do Lwowa, na rynek, który mogliśmy zwiedzać, kupować pamiątki czekając na kolację. Po kolacji pojechaliśmy do stanicy Harcerskiej w której byliśmy zakwaterowani. Wzięliśmy udział w kominku, na którym mieliśmy okazję zapoznać się z harcerzami i harcerkami ze Lwowa.

3 dnia, podobnie jak w sobotę rozpoczęliśmy dzień od Mszy Świętej w kościele łacińskim. Po Mszy odwiedziliśmy jedyny pomnik plecaka w Europie na dziedzińcu Katedry Turyzmu Uniwersytetu Lwowskiego. Na plecaku oczywiście wisiała mosiężna muszla – dar od Bractwa św. Jakuba z Przeworska. Naszymi przewodnikami była p. doc. Oresta Bordun i Yuriy Matichyn.

Etap z Gródka Jagiellońskiego rozpoczęliśmy od zwiedzania kościoła rzymskokatolickiego – polskiej parafii, podbicia pieczątek w credencialach i wspólnego spotkania z grupą z Krakowa. Z tamtąd wyruszyliśmy do Sądowej Wiszni. Po drodze spotkaliśmy pieska który towarzyszył nam przez 15 kilometrów, został on w miejscowości Milatyn.

Tam też przywitała nas społeczność polska (5 osób), która opiekuje się kościołem św. Anny z przełomu XIX/XX w. Kościół po wojnie "użytkowany" jako magazyn nawozów (!) W latach 90-tych powrócił jako miejsce kultu. Mieszkańcy przywitali nas śpiewem i procesją z chorągwiami oraz zdjęciem św. Jakuba (zdjęcie przedstawiające płaskorzeźbę św. Jakuba Starszego Apostoła, która znajduje się w stallach katedry łacińskiej we Lwowie, zostało ofiarowane 3 lata temu przez pracowników Katedry Turyzmu Uniwersytetu Lwowskiego którzy znakując "Lwowskie Camino" wytyczyli szlak przez Milatyn). Historii kościoła i przywitania pielgrzymów dokonał pan Olek – kościelny, który dba o świątynie i wykonał większość prac remontowych kościoła samodzielnie! Wszyscy byliśmy wzruszeni przywitaniem i przygotowanym specjalnie dla nas poczęstunkiem.
Po kolejnych 10 kilometrach dotarliśmy do Sądowej Wiszni, stamtąd wyjechaliśmy autokarem do hotelu na obiad. Przejazd przez granicę i wspólne pożegnanie i zapewnienie że „do zobaczenia znów” na... Camino.