Nowy przewodnik po naszej Drodze!

Ukazał się najnowszy przewodnik poświęcony Drodze św. Jakuba Via Regia - Podkarpackie!

Autorami przewodnika są propagatorzy Szlaku Jakubowego na Podkarpaciu i człokowie Kapituły Bractwa św. Jakuba w Przeworsku: Jacek Hołub i Łukasz Mróz.

Przewodnik został sfinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach zadania „Podniesienie atrakcyjności, konserwacja i promocja Szlaku św. Jakuba Via Regia biegnącego przez województwo podkarpackie, jako podstawa do przedłużenia europejskich szlaków św. Jakuba na wschód Europy”. 

Wydawcą przewodnika jest Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce" - i będzie można go nabyć za pośrednictwą strony stowarzyszenia.

W wersji elektronicznej w formie pdf dostępny jest tutaj.

Oto jak piszą we wprowadzeniu autorzy o przewodniku:

"(...) Ma on za zadanie nie tylko ułatwić samo pielgrzymowanie pomagając wyznaczyć właściwy kierunek wędrówki, ale także ukazać szersze tło pielgrzymowania Jakubowym Szlakiem, wzbogacając intelektualnie, kulturowo i duchowo czas spędzony w drodze. Jest to już druga publikacja poświęcona podkarpackiemu odcinkowi Drogi św. Jakuba.
Pierwsza wydana została przez stowarzyszenie ProCarpathia w roku 2011 i bardzo szybko rozeszła się wśród zainteresowanych, gdyż wszelkie przewodniki i opracowania dotyczące różnych tras Camino wzbudzają na całym świecie podobne zainteresowanie, jak sam Szlak Jakubowy. Chcąc wypełnić tę lukę, mające swą siedzibę we Wrocławiu stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce przy wsparciu Samorządu Województwa Podkarpackiego podjęło się wydania niniejszego przewodnika.
Obecna publikacja stanowi połączenie praktycznego przewodnika turystycznego z atlasem map, na których zaznaczony jest przebieg szlaku (dokładne mapy całej trasy w skali 1:50 000) z informatorem wskazującym, co warto zobaczyć, gdzie można zatrzymać się na nocleg czy o której godzinie można uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach znajdujących się na szlaku. Cały opis został podzielony na proponowane dzienne etapy dla pielgrzyma pieszego. Głównie z myślą o rowerzystach przygotowano natomiast wyszczególnienie długości podjazdów. Na końcu umieszczony został modlitewnik z tekstem o medytacji przed wyruszeniem w drogę, modlitwą i litanią do św. Jakuba oraz tekstem średniowiecznego błogosławieństwa pielgrzymów (...)
Podkarpacki odcinek Drogi św. Jakuba Via Regia to droga dla każdego. Każdemu więc, kto rozpocznie wędrówkę ponad dwustukilometrowym szlakiem przez Podkarpacie z Medyki lub Korczowej, życzymy tradycyjnie Buen Camino! Dobrej Drogi!"