Inauguracja Sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych